აკვაკულტურის უგულებელყოფა

განაცხადი:აკვაკულტურის უგულებელყოფა

პროდუქტის გამოყენება: HDPE გეომემბრანა, 1.5მმ

HDPE გეომემბრანა ფართოდ გამოიყენება აკვაკულტურაში, სასოფლო-სამეურნეო მორწყვაში და თხრილებში. ტბის კაშხლის გაჟონვის პრევენციის პროექტი. მისმა წყალგამძლეობამ, ამინდის წინააღმდეგობამ, კოროზიის წინააღმდეგობამ მოიპოვა ყველა მომხმარებლის კმაყოფილება და აღიარება.