კაშხლისა და ტბის პროექტები

განაცხადი:აკვაკულტურის პროექტი

პროდუქტის გამოყენება: HDPE გეომემბრანა, 1.5მმ

კვადრატული მეტრი: 15000 კვადრატული მეტრი

HDPE გეომემბრანა ფართოდ გამოიყენება აკვაკულტურაში, სასოფლო-სამეურნეო მორწყვაში და თხრილებში. ტბის კაშხლის გაჟონვის პრევენციის პროექტი. მისმა წყალგამძლეობამ, ამინდის წინააღმდეგობამ, კოროზიის წინააღმდეგობამ მოიპოვა ყველა მომხმარებლის კმაყოფილება და აღიარება.

იხილეთ ამ პროექტის მეტი დეტალი შემდეგი სურათებით

Chengfei Group 620 ქარხნის შენობის ზედაპირის ჰიდროიზოლაციის პროექტი (PVC)
Chengfei Group 620 ქარხნის შენობის ზედაპირის ჰიდროიზოლაციის პროექტი (PVC)
Chengfei Group 620 ქარხნის შენობის ზედაპირის ჰიდროიზოლაციის პროექტი (PVC)