მრავალფეროვნების კულტურა

ჩვენ ინდუსტრიაში 38 წელია დაგროვილი გვაქვს.რა უწყობს ხელს ჩვენს განვითარებას და წინსვლას?ეს არის მამაცი სულიერი ძალა და მუდმივი ინოვაციის რწმენა და პრაქტიკა.უდაოა, რომ ჩვენ გვაქვს მოწინავე აღჭურვილობა და მართვის მეთოდები, მაგრამ უზარმაზარი მამოძრავებელი ძალა, რომელიც ჩამოყალიბდა ამ უხილავი კულტურული ნალექით, არის ჩვენი წარმატების წყარო.

იმავდროულად, როგორც დივერსიფიცირებული და მულტიკულტურული კომპანია, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რომ მდგრადი განვითარება მოითხოვს გრძელვადიან ერთგულებას და კოლექტიური პასუხისმგებლობას ეკონომიკური, გარემოსდაცვითი და სოციალური ასპექტებიდან.

Სოციალური პასუხისმგებლობა

გარემოს მზარდი დაბინძურების პირობებში, ჩვენ ვართ მოწოდებული ეკოლოგიურად სუფთა მასალების შემუშავებისა და ინოვაციებისკენ.მიეცით საშუალება პროექტებმა გამოიყენონ უფრო ეკოლოგიურად სუფთა მასალები ან მაქსიმალურად გაზარდონ გადამუშავებადი რესურსები.

თანამშრომლების ზრდა

მიეცით საშუალება ყველა თანამშრომელს ვნებიანად იმუშაოს, შეიყვაროს ჩვენი ინდუსტრია და პოზიცია და მუდმივად განაახლოს თავისი უნარები და ცოდნა.დაე, ყველა თანამშრომელი გახდეს ექსპერტი თავისი პოზიციის.მიეცით საშუალება თანამშრომლებს გაუზიარონ კორპორატიული განვითარების ნაყოფი ოჯახებსა და შვილებს.ჩვენ დიდი ოჯახი ვართ.

განვითარების ფილოსოფია

მიეცით საშუალება მომხმარებლებმა მიიღონ უფრო ღირებული პროდუქტები, თანამშრომლებს მიეცით საშუალება მიაღწიონ უფრო პერსპექტიულ განვითარებას, გახადონ საზოგადოება უფრო ეკოლოგიურად სუფთა და მიეცით საშუალება მიმწოდებლებს გააუმჯობესონ და გაუმჯობესდნენ.მომხმარებლები, თანამშრომლები, მომწოდებლები და საზოგადოება მიდიან ხელჩართული მდგრადი განვითარებისთვის.